mihai.niculita's picture

Restante și Măriri Informatică

Aveti afișate notele finale aici.

mihai.niculita's picture

Restanță Informatică aplicată, anul I, toate specializările

Dragi studenți,

Restanța la disciplina Informatică aplicată, toate specializările se va susține în săptămâna de restanțe pe data de 11.02.2014, orele 14:00.

Restanțierii sunt cei care au nota sub 5, si cei care vor susține testul practic.

Cei care doresc să își mărească nota, pot depune cerere de mărire, și pot susține testarea din nou, eventual (există o serie de studenți care au trimis la timp fișierele, dar au gresit adresa de e-mail) o serie de fișiere se vor reconsidera.

Spor

mihai.niculita's picture

Rezultate examen Geomorfologie generala 22 ianuarie 2014

Rezultate examen Geomorfologie generala 22 ianuarie 2014:

Rezultate GT2

ATENTIE!!! Daca nu ati luat nota de trecere la examenul final, nu s-a facut media cu nota de la LP.

mihai.niculita's picture

Rezultate evaluare LP Geomorfologie, specializarea Geografia Turismului, anul II

Rezultate evaluare LP Geomorfologie, specializarea Geografia Turismului, anul II:

Rezultate GT2

Nota reprezinta media celor 5 planse, și se va cumula cu nota la proiect (aceasta va fi afisata impreuna cu nota la examen de catre dl. Dumitriu).

mihai.niculita's picture

Rezultate evaluare Seminarii Informatică aplicată, specializările Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială și Geografia Turismului (gr. 12 si 14), anul II

Rezultate evaluare Seminarii Informatică aplicată, specializările Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială și Geografia Turismului (gr. 12 si 14), anul I:

Rezultate

mihai.niculita's picture

Rezultate evaluare LP Geomorfologie specializările Planificare teritorială și Hidrologie-Meteorologie anul II

Rezultate evaluare LP Geomorfologie, specializările Geografie și Geografia Mediului, anul II:

Rezultate PT si HM 2

mihai.niculita's picture

Rezultate evaluare LP specializările Geografie și Geografia Mediului

Rezultate evaluare LP Geomorfologie, specializările Geografie și Geografia Mediului, anul II:

Rezultate GR si GM 2

mihai.niculita's picture

Caroiaje albii minore

mihai.niculita's picture

Note partial geomorfologie 2013-2014, sem. I, conf. dr. Dan Dumitriu

Aici puteti descărca notele de la partialul disciplinei Geomorfologie, specializările Geografia Turismului, Planificare Teritorială şi Hidrologie-Meteorologie. Cei care au participat, dar nu au nota afisata, au obtinut note sub 5.

mihai.niculita's picture

Descărcare rastere deplasări în masă

mihai.niculita's picture

Descărcare rastere relieful structurilor cutate

mihai.niculita's picture

Descărcare date SRTM relieful structurilor monoclinale

mihai.niculita's picture

Teme lucrări de licenţă - îndrumător asist. dr. Mihai NICULIŢĂ

Tematica lucrărilor de licenţă - îndrumător asist. dr. Mihai NICULIŢĂ:

mihai.niculita's picture

Aplicaţia practică de teren la disciplina Geomorfologie - 25 octombrie 2013


mihai.niculita's picture

Aplicaţia practică de teren la disciplina Geomorfologie - 18 octombrie 2013


mihai.niculita's picture

Materiale Seminarii Informatică Aplicată specializările Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Geografia Turismului

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii specializărilor Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Geografia Turismului, anul I, la disciplina Informatică aplicată, seminarii.

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii tuturor specializărilor anului I, pentru seminariile aferente disciplinei Informatică Aplicată.

mihai.niculita's picture

Modalitate evaluare Seminarii Informatică Aplicată specializările Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Hidrologie-Meteorologie

Pentru evaluarea la disciplina Informatică aplicată, seminarii există trei nivele de cerinţe. Evaluarea cerinţelor la aceste trei nivele se finalizează cu o notă, care reprezintă nota finală la această disciplină.

ATENŢIE!!!

mihai.niculita's picture

Regulament Seminarii Informatică Aplicată anul I Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Geografia Turismului

Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor practice la disciplina Informatică Aplicată este compus din:

mihai.niculita's picture

Materiale LP Geomorfologie specializarea Geografia Turismului

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii specializării Geografia Turismului, anul II, la disciplina Geomorfologie, lucrări practice.

mihai.niculita's picture

Materiale LP Geomorfologie specializările Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Hidrologie-Meteorologie

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii specializărilor Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Hidrologie-Meteorologie, anul II, la disciplina Geomorfologie, lucrări practice.

mihai.niculita's picture

Modalitate evaluare LP Geomorfologie specializările Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială şi Hidrologie-Meteorologie

Pentru evaluarea la disciplina Geomorfologie, lucrări practice există trei nivele de cerinţe. Evaluarea cerinţelor la aceste trei nivele se finalizează cu o notă, care reprezintă 50% (pentru examenului cu prof. Dan Dumitriu) sau 30% ( pentru examenul cu prof. Ion Ioniţă) din nota finală la această disciplină.

ATENŢIE!!!

mihai.niculita's picture

Regulament LP Geomorfologie anul II Geografie, Geografia Mediului, Planificare Teritorială, Hidrologie-Meteorologie şi Geografia Turismului

Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor practice la disciplina Geomorfologie este compus din:
1. *"Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011"*
2.
"Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice pentru studii universitare de licenţă"

mihai.niculita's picture

Analiza morfometrică a albiilor minore

Albiile minore reprezintă forme de relief create de apele curgătoare.

Albiile minore pot fi schematizate în format digital ca linii și/sau poligoane.

Pentru analiza geomorfometrică a acestora este nevoie de crearea liniei mediane a albiei. Pentru crearea liniei mediane a albiei, din topologia poligon, aceasta trebuie transformată în linie, apoi în puncte, cu îndesirea acestora din urmă, la o anumită distanță.

Folosind punctele de limită ale albiei, se vor crea poligoane Thiessen.

mihai.niculita's picture

Regulament desfăşurare lucrări practice Teledetecție

Regulamentul de desfăşurare a lucrărilor practice la disciplina Geomorfologie este compus din:
1. *"Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011"*
2.
"Regulament privind desfăşurarea activităţii didactice pentru studii universitare de licenţă"

mihai.niculita's picture

Materiale LP Teledetecție, specializarea Geografie, anul I

Materialele prezente în acest post sunt utilizabile de catre studentii tuturor specializarilor anului II.

Descarcare rastere SRTM

mihai.niculita's picture

Rezultate evaluare seminar Informatică Aplicată

Rezultatele evaluării la disciplina Informatica aplicata:

mihai.niculita's picture

Rezultate evaluare Geomorfologie lucrari practice

Rezultatele evaluării la disciplina Geomorfologie vor fi afisate pe masură ce situatia fiecarei grupe va fi incheiata.

mihai.niculita's picture

Predarea lucrării practice nr. 6 Relieful structurilor cutate

Lucarea practica nr. 6 în format .pdf trebuie predata pănâ la data de 18 ianuarie 2013.

mihai.niculita's picture

Evaluarea finală Informatică Aplicată

Evaluarea finală pentru disciplina Informatică Aplicată se va realiza în săptămâna 21-25 ianuarie conform orarului fiecărei grupe. Se poate veni la evaluare si cu alte grupe, dar in limita locurilor disponibile, prioritate având cei care au de drept ore in perioada respectivă.

mihai.niculita's picture

Evaluare finala lucrări practice Geomorfologie

Evaluarea finală pentru disciplina Geomorfologie se va realiza în săptămâna 21-25 ianuarie conform orarului fiecărei grupe. Se poate veni la evaluare si cu alte grupe, dar in limita locurilor disponibile, prioritate având cei care au de drept ore in perioada respectivă.

Pages

Subscribe to Geomorphology Online RSS